Vibraciona Sita

Kao porodica General Makina, proizvodimo za naše cenjene kupce više od 40 godina vibraciona sita za postrojenja za drobljenje i prosejavanje. Svakom postrojenju za drobljenje-prosejavanje potrebno je najmanje jedno vibraciono sito. Mi kao General Makina smo u konkurenciji sa drugim međunarodnim proizvođačima u proizvodnji vibracionih sita.
 
General Makina proizvodi većinu tipova vibracionih sita koja se proizvode u svetu. Proizvodi se do veličine 2500 x 8000 i sa različitim principima rada shodno vašim potrebama.
 
Naša sita su dizajnirana za postizanje visokog kapaciteta, a radni kapacitet varira u zavisnosti od materijala koji se koristi i svojstava finalnog proizvoda (frakcija). Neophodnu podršku za određivanje sita koje vam je potrebno možete dobiti u našim salonima ili direktno kontaktirajući našu fabriku.