Bunkeri ( Hranilice )

Vibracioni bunkeri su dizajnirani da dovode željenu količinu materijala (agregata) u kamenolom. On gura materijal napred linearnim kretanjem formiranim od dva ekscentrična utega koji se kreću u suprotnim smerovima i omogućava nam da radimo dopunu u željenoj količini. Povećanje ili smanjenje dovodnog materijala moguće je sa opcionim poklopcem na izlazu ili podešavanjem frekvencije i amplitude ekscentričnih utega.
 
General Makina proizvodi tri različite vrste vibracionih bunkera: vibracioni bunker za stene, vibracioni bunker sa rešetkom i vibracioni bunker za pesak. Primarni bunkeri se mogu postaviti na postrojenjima na sledećim mestima: Ispod tunela između zaliha, ispod bunkera koji se redovno dovode do drobilice u okviru postrojenja, ispod bunkera gde se materijal prvo ubacuje i ispod bunkera na kraju postrojenja. Veličine i kapaciteti vibracionih bunkera mogu se razlikovati u zavisnosti od njihove lokacije ili okruženja.