Perači Ruda

Naše jedinice za pranje ruda su mašine dizajnirane za visok kvalitet i visok kapacitet čišćenja i separacije ruda i peska između 0,25 – 10 mm.
 
Prednosti naših jedinica za pranje:

Visok kapacitet pranja i čišćenja
Sposobnost dobijanja proizvoda sa niskim sadržajem vlage.
Lak pristup delovima za održavanje i popravku
Podesiva brzina
Sistem ležajeva dugog veka
Niski troškovi rezervnih delova i održavanja