Postrojenja Mehaničke Baze

Sa General Makina postrojenjima za drobljenje i prosejavanje kamena, agregati koje ste uspešno doveli u stanje lomljenog kamena, dodaju se u mešavinu sa vodom i cementom i mešaju se po želji u našim postrojenjima za mehaničku stabilizaciju.
 
Nudi vam se sa opremom koju smo kreirali u skladu sa vašim potrebama, bilo fiksna ili mobilna. Kao General Makina pažljivo smo ispitali svaki korak procesa, počevši od sirovine koju ste dobili iz prirode i dovodeći je do konačnog oblika koji ćete koristiti u izgradnji, a to uspeli smo sa 35 godina iskustva. Naša baze za mehaničku stabilizaciju su garancija ovog uspeha.