Drobilice

Naše drobilice opslužuju kao fiksne i proizovde se da izdrže uslove gradilišta godinama.
 
Drobilice koje proizvodimo možete kupiti kao kompletno postrojenje gde jedna ili više drobilica rade zajedno.
Primer za to je 140 fiksno postrojenje za drobljenje i prosejavanje.
Sa našim drobilicama možete drobiti tvrdo kamenje kao što su bazalt i granit, kao i drugo kamenje i mineralne rude i dobiti materijal koji želite. 
Ko bi trebao da ih preferira?
Idealan je za naše kupce koji imaju fiksno radno mesto i žele da od drobilice velikog kapaciteta dobiju više proizvoda (frakcija). Pogodan je za preduzeća koja će dugo koristiti postrojenje na istom gradilištu.
 
Prednosti:
Pošto su fiksne, ne podležu nikakvim pravilima o kopnenim putevima i stoga se u postrojenja mogu uključiti mašine velikog/većeg kapaciteta. Od ovih drobilica se može dobiti veliki kapacitet, ne zaglavljuju se u proizvodnoj barijeri koja se primenjuje na drobilice sa mobilnim sistemima i sl. Mogu se proizvoditi u velikim tonažama bez transportnih barijera. One mogu da rade sa veoma velikim kapacitetima bez ikakvih problema u prometnim radnim linijama.
Takođe je lakše dodati ili promeniti mašine u postrojenju. 
Mane:
Uvek rade na istom gradilištu. U slučaju promene gradilišta, faza demontaže može izazvati dodatne troškove.
 
Ako tražite mobilnu drobilicu ili mobilno postrojenje sa različitim prednostima, možete pogledati naše mobilne drobilice ili naše mobilne drobilice kao kompletno postrojenje. 
Naši glavni tipovi drobilica:
 
• Čeljusna drobilica
• Primarna udarna drobilica
• Sekundarna udarna drobilica
• Vertikalna osovinska drobilica
• Tercijarna drobilica
• Kubitzer drobilica
• Čekićna drobilica