Tercijarna Drobilica

Tercijarne drobilice su mašine visokog inženjeringa sa dugim vekom trajanja i niskim operativnim troškovima koje udaranjem materijala sita u suprotne fiksne gredice pomoću gredice drobilice ili gredica na rotoru koje se rotiraju velikom brzinom dobija sitan i kubni materijal. Naše tercijarne drobilice su među našim najpoželjnijim drobilicama.
 
Karakteristike i prednosti tercijarne drobilice
Rotor koji se okreće u oba smera i čekići koji se mogu koristiti sa obe strane zahvaljujući njihovoj rotaciji.
Zahvaljujući specijalnom dizajnu udarnih klinova i rotora koji se okreće velikom brzinom, količina filera (praha) je mala, a brzina dobijanja peska je visoka.
Lako održavanje sa potpuno otvorivim poklopcima sa obe strane.
 
Davanje proizvoda u gradaciji pogodnim za raspodelu veličine peska koju zahtevaju betonske i asfaltne baze.
 
Kod potočnog kamena maks. dodavanje 80 mm, a kod kamena iz kamenoloma mak. 150mm.
Idealna za drobljenje materijala iznad sita.
 
Kontaktirajte nas za cene tercijarne drobilice. General Makina proizvodi tercijarne drobilice sa ISO 9001 i CE sertifikatima kvaliteta za Tursku i inostranstvo.