Sito Sa Gornjim Pogonom

General General Makina sita sa gornjim pogonom vibriraju eliptično. Pravac elipse je napred iza sita i nazad ispred sita. Protok materijala je veći na zadnjoj strani sita, a manji na prednjoj strani. Na ovaj način je efikasnost prosejavanja sita sa gornjim pogonom veća. Kapacitet prosejavanja sita značajno zavisi od gradacije materijala koji se prosejava, njegovog sadržaja vlage i da li je opran ili ne.
 
Sito sa gornjim pogonom se montira sa levcima zajedno na potpuno fiksiranu, odvojivu šasiju koja se može razmontirati šrafovima. Postavljene su navigacione i hodajuće platforme kako bi se obezbedilo održavanje sita i zamena žice sita. Kratke osovine na koje su povezani ekscentrični utezi međusobno su povezane kardanskom osovinom. U svakoj grupi ležišta postoje 2 specijalna valjka sita. U sitima manjim od 14 m2 postoje 2 grupe ležišta i 4 u većim. General Makina sita su proizvod 36 godina iskustva.