Sito Sa Rešetkom

General Makina sita sa rešetkom su dizajnirani na 2 načina. G tip je za odvajanje bajpasovanog materijala, a M tip je za postavljanje ispred sekundarne drobilice.
 
G- Odvoja materijal koji ide u primarnu drobilicu od sirovog i bajpasovanog materijala. Postavlja se između bunkera i primarne drobilice.
 
M- Nakon primarne drobilice, oni bajpasuju fini materijal i osiguravaju da ne uđe u sekundarnu drobilicu. Postavljaju se ispred sekundarne drobilice.
 
Mrežasta sita tipa G pokreću 2 vibromotora i prave linearne vibracije.
Mrežasta sita tipa M, s druge strane, pokreću se odvojenim električnim motorom, sistemom kajša i remenice, ekscentričnom osovinom ugrađenom u kućiše sita sa posebnim ležajevima, i ekscentričnim utegom na oba kraja osovine, kao kod konvencionalnih sita. Oni vibriraju KRUŽNO.
 
Rešetke su napravljene od "austenističkog" čeličnog livenja visoke legure Mn, a veličina bajpasovanog materijala može se podesiti jednostavnim podešavanjem razmaka rešetaka.