Vibraciono Dvostruko Sito

Vibraciono dvostruko sito koje se koristi u postrojenjima za drobljenje i prosejavanje koristi se za dobijanje više proizvoda.
 
Performanse vibracionih sita su važan faktor u fiksnim postrojenjima za drobljenje sa proizvodnjom stotina tona po satu.
Sita koja mogu prosejati bez prepreka u postrojenjima tako veliki kapacitet su dvostruka sita.
 
Dvostruka vibraciona sita se proizvode uz uverenje Generala Makina.