Etažno sito sa gornjim pogonom

General Makina etažna sita sa gornjim pogonom se izrađuju u 3 nivoa. U nivou pozadi, nagib je visok i protok materijala je prilično visok. Zahvaljujući ovoj velikoj brzini, sav materijal ima mogućnost da dođe u kontakt sa mrežicom sita. Fini materijal se u ovoj fazi lako prosejava. U srednjem nivou nagib je jednak nagibu klasičnog sita. U prednjem nivou, nagib sita se spušta i materijal ostaje još malo i povećava efikasnost sita. Zahvaljujući ova 3 nivoa, kapacitet sita je 30% veći od sita iste veličine. Ovaj proizvod se naziva banana na situ.