Vibraciono Sito Sa Kontrolom

General Makina vibraciona sita sa kontrolom su najnovija u dizajnu sita i pružaju najbolje prosejavanje u vašem postrojenju sa svojom jedinstvenom ovalnom vibracijom. Imaju velike kapacitete i mala povratna opterećenja. Stvaraju ovalne vibracije sa svojim pogonskim sistemom sa tri osovine. Ova ovalna vibracija sprečava začepljenje u mrežicama sita. Ugao i veličina ovalne ose se lako kontrolišu.