Koliko tona po satu drobi drobilica 110

Koliko tona po satu drobi drobilica 110
Drobilica 110 kapaciteta 200-350 t/s daje različite rezultate kod tvrdog kamena.
 
Kapacitet postrojenja za drobljenje 110 kod tvrdog kamena radi na sledeći način:
Krečnjak sa kapacitetom od 250 do 300 tona/sat
Bazalt kamen sa kapacitetom od 200 do 230 tona na sat.
 
Kapaciteti postrojenja za drobljenje mogu se povećati dodatkom dodatnih drobilica i sita.