Kada se treba odabrati drobilica sa vertikalnom osovinom

Kada se treba odabrati drobilica sa vertikalnom osovinom
Drobilice sa vertikalnom osovinom treba da budu odabrane za pretvaranje materijala visoke tvrdoće u pesak. Koriste se i za pretvaranje tvrdih materijala u šljunak. Drobilice sa vertikalnom osovinom koriste se za dobijanje svih materijala koji se koriste u građevinarstvu. Druga oblast upotrebe:
U kamenolomima krečnjaka, bazalta i dolomita
U proizvodnji peska i šljunka
U industriji stakla
Za obradu vodenih, vlažnih i lepljivih materijala
Ove drobilice koje rade sa sistemom za drobljenje kamena na kamen su jeftine. Troškovi rezervnih delova su manji. Može razbiti male kamene čestice velikom brzinom rotora. Pošto lomi kamen o kamen, mogućnost habanja mašine je mala. Ovo omogućava drobilici duži radni vek. Potrošnja energije je niska u poređenju sa drugim drobilicama.