Šta je mehaničko bazno postrojenje i njegove karakteristike

Šta je mehaničko bazno postrojenje i njegove karakteristike
Mehaničko bazno postrojenje je sistem koji priprema mehaničke materijale koji se koriste u infrastrukturi puteva. Ovaj dobijeni materijal može se koristiti u izgradnji svih vrsta puteva, kao i izgradnji aerodromske piste.
Mehaničko bazno postrojenje, koje priprema stabilizovanu mešavinu materijala u konstrukcijama autoputa, koji se konstantno širi uporedo sa sve većim transportnim potrebama, nezaobilazan je deo kod izgradnje puteva.
Ovaj sistem, koji ima opremu kao što su kontrolni orman, bunker i mikser, spada u kategoriju proizvoda koje kupci najviše vole zbog niske cene i visoke efikasnosti.
General Makine već 35 godina proizvodi fiksna i mobilna mehanička bazna postrojenja. Naši klijenti mogu izabrati jedno od ovih postrojenja u skladu sa svojim projektnim potrebama.
Fiksno mehaničko bazno postrojenje: 400-500 t/s
Mobilno mehaničko bazno postrojenje: 300-400 t/s