Kada se treba odabrati primarna udarna drobilica

Kada se treba odabrati primarna udarna drobilica
Trebala bi se preferirati na postrojenjima krečnjaka koje ne sadrži Sio2. General Makina primarne udarne drobilice su drobilice koje obezbeđuju kontrolisano drobljenje srednje tvrdoće i manje abrazivnih materijala sa velikim odnosom redukcije u primarnoj fazi. Iz tog razloga, u ovim drobilicama je moguće smanjiti materijal od 1300 mm težine do 3000 kg na 100 mm. Stena koja ulazi u drobilicu se lomi udarom gredica rotora, najpre udarom kamena o kamen, a zatim udarom u udarne ploče na gornjem krilu i udarne ploče na donjem krilu.
 
Primarne udarne drobilice se proizvode kao fiksne ili na poluprikolici-mobilne. Sa promenom dizajna napravljenom na ulazu, stepen zbijanja kamena koji se vidi u ekvivalentnim mašinama je smanjen na minimalne vrednosti.
 
Distribucija frakcija može varirati u zavisnosti od veličine kamena koji ulazi u drobilicu, brzine rotora, podešavanja i svojstava krhkosti materijala.