Delovi Bunkera

Delovi Bunkera
Napojni bunkeri, koji su u prvoj fazi u kamenolomima, koriste se za odvajanje prljavog tekućeg materijala jedan od drugog i za redovno hranjenje drobilice kamenom.
U postrojenjima za drobljenje, pored napajanja primarne drobilice, mogu se koristiti bunkeri sa rešetkama sa otvorima ili bunkeri zaliha za napajanje sekundarnih ili tercijarnih drobilica.
 
General Makina delovi za bunker su proizvedeni na način da mogu da rade dugi niz godina u teškim uslovima.
Dakle, koji su glavni rezervni delovi bunkera?
Najvažniji rezervni delovi bunkera su vibromotori, jer se čišćenje, odvajanje i transport prljavog materijala iz bunkera hranilice odvija zahvaljujući vibracijama koje prave vibromotori, pa ako se vibromotori pokvare, sistem se potpuno zaustavlja.
Drugi važan deo bunkera su bunker opruge, gubitke fleksibilnosti koji mogu nastati u ovim oprugama kao rezultat loma ili duže upotrebe treba popraviti rezervnim bunker oprugama.
Na kraju, tu je rešetka za dovod, bočne i podne obloge. Zamena ovih rezervnih delova, koja kratkoročno ne predstavlja problem, može dugoročno dovesti do oštećenja i probijanja kućišta bunkera. Pored toga, by-pass mehanizam neće raditi ispravno zbog lomova koji se mogu pojaviti u mreži bunkera.
 
General Makina svojim poslovnim partnerima u različitim delovima sveta obezbeđuje bunkere i rezervne delove za vibracionih bunkera.