Šta su bunkeri (hranilice) i na osnovu čega se trebaju preferirati

Šta su bunkeri (hranilice) i na osnovu čega se trebaju preferirati
Hranilice se koriste u postrojenjima za drobljenje i prosejavanje kamena, drugim rečima, u kamenolomima. Dizajnirane su da prilagode materijal koji ulazi u proizvodnju u željenoj količini. Glavni zadatak hranilica je da obezbede redovnu količinu protoka materijala do glavne mašine ispred nje.
Hranilice se mogu koristiti za skladištenje svih vrsta materijala. Dele se na vibracione i bunker hranilice. Generalno, vibracioni dodaci se koriste u primarnim drobilicama. Hranilice su lake za održavanje i oprema je jeftina.
Najvažniji faktor u izboru hranilice je lokacija postrojenja i tip mašine koju napaja. Na primer, vibracione hranilice imaju izdržljivo kućište i napajaju primarne drobilice. Odabiri hranilica se takođe menjaju u zavisnosti od vrste materijala koji ulazi u proizvodni sistem. Na primer, vibracione hranilice (bunkeri) se ne mogu koristiti za lepljive i vlažne materijale. Ovakve stvari treba uzeti u obzir pri izboru.
Dok General Makina proizvodi postrojenja za drobljenje, prosejavanje i pranje kamena, ona takođe proizvodi i svu opremu potrebnu ovom postrojenju. General Makina proizvodi dve vibrirajućeg bunkera, i to vibracioni za kamen i vibracioni za pesak. General Makina već oko 40 godina uspešno proizvodi vibracione bunkere u skladu sa zahtevima kupaca.