Postrojenje za pranje peska

Postrojenje za pranje peska
Da bi se pesak, koji je danas najvažniji građevinski materijal, brzo ubacio u građevinski sektor, mora se na najbolji način pripremiti za upotrebu uspostavljanjem postrojenja za ispiranje i prosejavanje peska. Poznato je da se materijali koji se nazivaju agregati u klasama zrna koji se nazivaju pesak, šljunak i rizla u građevinskoj industriji koriste u oblastima kao što su beton, proizvodnja lakog betona, tampon, premazivanje građevinskih maltera.
Pesak koji se koristi kao građevinski materijal ima labavu teksturiranu klasičnu strukturu. Kameni otpad, koji je pesak kvarcnih zrna, je mešavina liskuna i sličnih minerala. Svojstva površine i svojstva tvrdoće su faktori koji određuju kvalitet peska. Pored toga, kao rezultat klasifikacije lomljenjem stena na bazi krečnjaka, veštački pesak se danas obilno koristi. Oblici proizvodnje i poreklo su slični jedni drugima. Međutim, doveden je do određenog standarda i njegovo imenovanje se razlikuje.
Ako želite da uspostavite i upravljate postrojenjem za pranje i prosejavanje peska, kao General Makina, možemo vam pružiti sve vrste podrške.
 
Da bi se došlo do izražaja na tržištu peska, potrebno je značajnom investicijom osnovati postrojenje. Na ovaj način, sektor građevinarstva, koji je započeo procesom urbzane transformacije u našoj zemlji, takođe može da vam pruži značajne dobitke. U tu svrhu možete ostvariti veliku zaradu formiranjem velikog postrojenja za pranje i prosejavanje peska sa potrebnom tehničkom opremom i obučenim osobljem.
Ovaj važan građevinski materijal, pesak, koji je danas veoma tražen, mora se dobiti uspostavljanjem visokokvalitetnih postrojenja po visokim standardima. Preduzeća koja posluju u ovoj oblasti u Turskoj intenzivno rade na zadovoljavanju potreba za peskom. Pesak proizveden u postrojenjima prolazi kroz različite faze i u zavisnosti od njegovih karakteristika, pesak se dobija nekada iz korita potoka, nekada lomljenjem stena, a nekada ispiranjem iz mora.
Da bi se smanjila stopa prljavštine peska potrebno ga je oprati, proći kroz određene procese u mašinama za pranje peska i potom uskladištiti uz pomoć konvektora. Dostupni su različiti sistemi za pranje. Možemo reći da je od najčešće korišćenih metoda pranje mikserom, koji se koristi za odvajanje prljavštine koja se zaglavila i teško se rastvara od stranih materija u ovom procesu. On obavlja posao pranja prenoseći pesak sa ovom funkcijom u široko područje primene sa rasutim materijalima koji se moraju oprati u postrojenjima. Možemo reći da je jedan od važnih aparata za pranje peska i separaciju sito koje se koristi u spiralnim ili koprama za pranje. Jer, zahvaljujući svojim posebnim vibracijama, filtrira pesak iz vode i nosi ga u prostor gde ga treba čuvati i na suv način odvaja od prljavih materijala.
Tokom procesa ispiranja i prosejavanja peska, zahvaljujući sistemu tuširanja, koji se naziva Goosefoot (eng.), u sitama se ceo materijal ispere i odvaja kontaktom sa vodom. Opet, pošto postoji sistem za pranje u svakom delu sita, sprovodi se savršen proces čišćenja i prečišćavanja. Ventili na vrhu sita takođe služe za lako izvođenje procesa tuširanja.
Slično, zahvaljujući korpama za pranje u kojima se izvode različite operacije, pesak dolazi iz sita zajedno sa vodom i mogu se odvijati procesi koje je potrebno zadržati ili ponovo oprati. Pored toga, postoje sita koja se mogu dizajnirati prema kapacitetu postrojenja sa jednostrukom ili dvostrukom spiralom za pranje.
Uspostavljanje i funkcionisanje postrojenja za pesak i šljunak, za pranje i prosejavanje nije tako teško kao što se čini. Pre svega, možete razmeniti ideje savetovanjem sa iskusnim kompanijama koje poznaju ove stvari. Kao General Makina, možemo pomoći mladim preduzetnicima u ispunjavanju želja za sve vrste mašina i osobljem.
Industriju peska treba smatrati veoma profitabilnom investicijom pošto je pesak koji se koristi u proizvodnji betona veoma tražen. Postojeća preduzeća se bore da održe korak sa potražnjom peska u građevinskoj industriji. Neophodno je zadovoljiti ovu potrebu uspostavljanjem novog postrojenja za pranje i prosejavanje peska. Ako ste novi u ovom sektoru i želite da zaradite novac, možete početi da istražujete ovu temu što je pre moguće i da pronađete odgovore na sva pitanja koja vam se nameću kao što su npr.: koje mašine su vam potrebne, gde preporučujemo da ih montirate, koliiko je potrebno novca, i to tako što ćete nas kontaktirati.