Koliko tona na sat drobi postrojenje za drobljenje i prosejavanje 90

Koliko tona na sat drobi postrojenje za drobljenje i prosejavanje 90

Postrojenja za drobljenje i prosejavanje 90, sa prosečno 100-200 tona drobljenja na sat daju sledeće rezultate za tvrđe kamenje:
Krečnjak sa kapacitetom od 150 do 180 tona/sat,
Bazaltni kamen sa kapacitetom od 100 do 120 tona na sat.
Kapaciteti postrojenja za drobljenje i prosejavanje mogu se povećati dodatkom dodatnih drobilica i vibracionih sita.