Šta je betonara (betonska baza), njene specifikacije i gde se koristi

Šta je betonara (betonska baza), njene specifikacije i gde se koristi
Betonara je opšti naziv postrojenja u kojima se u određenim razmerama mešaju materijali poput šljunka, peska, vode i cementa, pune transmikserima i proizvodi gotov beton.
Betonske baze imaju seriju opreme i uključuju opremu kao što su silos za cement, mešalica za beton, traka za hranjenje miksera, bunker za agregat.
General Makina vrši proizvodnju dve vrste betonara, a to su fiksne i mobilne.
Fiksne betonske baze su postrojenja koja se preferiraju u velikim projektima kako bi se mogla koristiti dugi niz godina.
Mobilne betonske baze se uglavnom preferiraju u kratkoročnim projektima i kada je potrebno promeniti gradilište na kraju projekta.

Izbor mešalice za beton se razlikuje u zavisnosti od projekta u kome će se beton koristiti. General Makina u izboru miksera nudi opcije TvinShaft miksera i Pan miksera, što je jedna od najvažnijih oprema betonskih baza.