Postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka 400

Postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka 400
Lista idealne opreme za drobljenje krečnjaka koju smo dizajnirali za naše kupce koji planiraju da drobe prosečno 400 t/s krečnjaka je sledeća:
2 kom GNR 130 tercijarne drobilice
1 kom GNR PDK01
2 kom GNR 2460 vibrirajućih sita
1 kom ByPass 1200x4000
Naše postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka sa gore navedenom opremom nalazi se u Manisi.
 
Kontaktirajte nas odmah za mašinu za drobljenje krečnjaka. Mnoge prednosti kao što su pogodni uslovi plaćanja, garancija i servis su dostupni samo kod General Makina!