Postrojenje za mlevenje bentonita

Postrojenje za mlevenje bentonita
Mašine koje se koriste u postrojenju za mlevenje bentonita:
Silos hranilice
Klatni kolektivni mlin
Peć za sušenje
Mašine za punjenje vreća
Područja upotrebe rude bentonita:
-U sondažama omogućava blatu viskoznost i mrvicama da se penju gore, sprečava curenje vode;
-U pripremi kalupa kao veziva posutog peska (izdrži do 1600°C);
-U peletiranju gvožđa u prahu;
-U postizanju nepropuštanja vode i tečnosti u temeljima i branama konstrukcija u građevinarstvu,
-U proizvodnji stočne hrane;
-U beljenju jestivih ulja;
-U bistrenju vina i voćnih sokova;
-U farmaceutskoj, papirnoj i gumarskoj industriji materija za punjenje;
-U industriji cementa, u keramičkoj industriji kfao aditiv;
-U olakšanom čišćenju otpada koji nastaje od kućnih ljubimaca,
-U preradi nafte;
-U čišćenju otpadnih voda,
-U industriji boja i aparata za gašenje požara,
-U pravljenju đubriva i poboljšanju zemljišta.
General Makina takođe proizvodi postrojenje za mlevenje bentonita. Sa pristupačnim cenama i rešenjima je izbor mnogih kompanija.