Delovi za vibraciono sito

Delovi za vibraciono sito
Šta su vibraciona sita koja se sastoje od mnogo različitih delova i od čega se sastoje?
Pre svega, vibraciona sita su jedna od standardnih mašina u postrojenjima za drobljenje, mogu se koristiti u različitim fazama različitih postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena.
Broj etaža sita, motor sita kV, žice za sito i dužina opruga sita mogu varirati u zavisnosti od vrste i veličine kamena i mineralnih materijala koji se prosejavaju, kao i od željenog maksimalnog kapaciteta.
Tačka pogona, kapacitet i model mašine kod vibracionih sita mogu da variraju, ali princip prosejavanja je isti.
Pogonski motor povezan sa fiksnim kućištem (metod pogona se može fiksirati na pokretno kućište, kao i na vibro motore) velikom brzinom rotira težinu povezanu sa ekscentričnom osovinom i eliptičnim pokretima vibrira glavno kućište na oprugama sita. Zahvaljujući ovim vibracijama, kamen i mineralni materijali u kosom kućištu sita se redovno prosejavaju u pravcu nagiba.
 
Delovi standardnih vibracionih sita su sledeći: pogonski motor, težina pogonskog motora, žica za sito, vijci za zatezanje sitaste žice, klešta za sito, fitilji za sito i opruge za sito.
Kao General Makina, proizvodimo i izvozimo pristupačna vibraciona sita različitih tipova i modela.
Delove vibracionih sita koje proizvodimo, isporučujemo našim poslovnim partnerima u najkraćem mogućem roku.