Postrojenje za drobljenje, prosejavanje i pranje počelo je sa radom u Urfi