250 ton/sat postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka poslato u Muglu – Dalaman

250 ton/sat postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka poslato u Muglu – Dalaman
Postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka General Makina, koja će se koristiti u Mugla – Dalaman i ima kapacitet drobljenja od 200-250 tona na sat, je poslato. Oprema koja se na nalazi na postrojenju:
 
  • 40 m3 vibrirajući bunker
  • PDK02
  • 2400x6000 vibraciono sito
  • 130 tercijarna drobilica
  • By-pass sito
  • Transportne trake
  • Električna tabla marke Siemens