Fiksno drobilično postrojenje u Antaliji

Fiksno drobilično postrojenje u Antaliji
Fiksno drobilično postrojenje koje je montirano u Antaliji GNR PDK 02, sposobno je za drobljenje i prosejavanje kapaciteta od 200 do 300 tona na sat.
Pored toga, tercijarna udarna drobilica serije GTK 130 proizvodi visoku količinu kubnog drobljenog kamena – materijala.
 
Možete nas kontaktirati odmah kako biste upoznali naša postrojenja za drobljenje, prosejavanje i pranje kamena koje proizvodimo po međunarodnim standardima.