Mobilno postrojenje za drobljenje i prosejavanje počelo sa radom u Vanu