Karaman - Proizvodnja mobilnog tercijarnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje

Karaman - Proizvodnja mobilnog tercijarnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje
Završena je proizvodnja mobilnog tercijarnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena za našeg kupca u Karamanu.
Ovo postrojenje, specijalizovano za proizvodnju peska i šljunka velikog kapaciteta, sadrži:
Sistem bunkera,
Tercijarnu udarnu drobilicu,
Vibraciono sito,
Kompletan mobilni sistem platforme postrojenja, hidraulične instalacione jedinice,
Zahvaljujući svom sistemu automatskog upravljanja, nudi specifične karakteristike potpuno pokretne drobilice.
Mobilno tercijarno postrojenje za drobljenje i prosejavanje, koje je veoma uspešno u drobljenju i prosejavanju materijala iznad sita u koritima potoka ili postrojenjima za drobljenje, ima minimalan kapacitet 60 tona, a maksimalan 250 tona/sat.