Isporuka G-MTK 130 mobilne tercijarne drobilice (mašina za pesak)

Isporuka G-MTK 130 mobilne tercijarne drobilice (mašina za pesak)
General Makina 130 mobilnu tercijarnu (mašina za pesak) koja uključuje ovaj sistem, šalje u Palestinu gde će koristiti.
G-MTK 130 mobilna tercijarna drobilica, poznata i kao prenosiva proizvodnja peska, uspešno proizvodi u kamenolomima peska i na svim projektima koji zahtevaju fine kubične materijale.
 
Možete nas pozvati u vezi naših povoljnih i garantovanih postrojenja za drobljenje i prosejavanje peska.