Mobilna PDK 01 i pokretno postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena

Mobilna PDK 01 i pokretno postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena
Završili smo montažu našeg mobilnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena u Denizliju, koje se sastoji od mobilne primarne udarne drobilice i mobilnog vibracionog sita.
Naše postrojenje, koje vrši drobljenje i prosejavanje kapaciteta 300 - 350 tona/sat, razlikuje se od jednošasijskih mobilnih drobilica, a glavni razlog za dvostruku šasiju je superiorni kapacitet.
 
Možete nas kontaktirati odmah za naše druge mobilne drobilice velikog kapaciteta!