Obavljen transport General Makina G-MTK65 mobilne tercijerne drobilice

Obavljen transport General Makina G-MTK65 mobilne tercijerne drobilice
General Makina, koja proširuje svoj proizvodni lanac i proširuje svoje proizvodne karakteristike u skladu sa potrebama kupaca i kamenoloma, nastavlja da pravi ime za sebe u proizvodnji mobilnih postrojenja za drobljenje. General Makina nastavlja da bude partner u rešenju za postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena u 2017.