Postrojenje za drobljenje i prosejavanje za Astanu, Kazahstan

Postrojenje za drobljenje i prosejavanje za Astanu, Kazahstan
Završena je montaža našeg fiksnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje PDK 900, koje je postavljeno kao postrojenje za krečnjak u Astani, Kazahstan.
Pored naših drobilica koje se koriste u primarnim i sekundarnim karakteristikama, u postrojenju je korišćeno visokohodno vibraciono sito dimenzija 1600x5000 mm. U sistemu koji je okarakterisan kao postrojenje za drobljenje i prosejavanje zatvorenog kruga, u kojem se materijal koji se ne može prosejati na sito iz povrata vraća u drobilicu, proizvodi agregat za beton koji potreban u rasponu od 100-120 t/s.