2022 Model Čeljusne Drobilice

2022 Model Čeljusne Drobilice
Nova generacija čeljusnih drobilica, koje sastavljamo u naša postrojenja a koji rade širom sveta i razvijena su na osnovu podataka o upotrebi, mogu godinama bez problema drobiti kamen, stene i druge mineralne materijale na primarnom ili sekundarnom nivou i u 2022. godini.
 
Modeli primarnih čeljusnih drobilica;
GPJ-60, GPJ-90, GPJ-110, GPJ-130 i GPJ-140
Modeli sekundarnih čeljusnih drobilica;
GSJ-90 i GSJ-110
 
Možete dobiti informacije na našoj veb stranici ili pozivom našeg centra u vezi naših drugih mašina za drobljenje kamena koje smo proizveli i montirali.