DMK 03 110 sa čeljusnom drobilicom i spiralnim peračem (separatorom)