800 mobilno postrojenje za drobljenje i prosejavanje spremno za proizvodnju u Šanliurfi – Siverek

800 mobilno postrojenje za drobljenje i prosejavanje spremno za proizvodnju u Šanliurfi – Siverek
General Makina, koja već skoro pola veka opslužuje u agregatnoj proizvodnji, koja je najosnovniji gradivni element razvoja i modernizacije u Turskoj i u svetu, nastavlja da povećava i uvećava ovu uslugu iz dana u dan. Shodno tome, mobilno postrojenje za drobljenje i prosejavanje General 800 je spremno za rad u Šanliurfi – Siverek.