Postrojenje za drobljenje i prosejavanje dolomita sa kapacitetom od 200 - 250 tona na sat – Denizli

Postrojenje za drobljenje i prosejavanje dolomita sa kapacitetom od 200 - 250 tona na sat – Denizli
Završili smo proizvodnju postrojenja za drobljenje i prosejavanje dolomita kapaciteta 200 - 250 tona/sat koje će biti montirano u Denizliju.
Postrojenje za drobljenje i prosejavanje dolomita, gde su započeti transportni radovi uključuje:
  • PDK 02 Udarna drobilica
  • GTK 100 Tercijarna udarna drobilica
  • Vibraciono sito
  • Transportne trake, sistem za zatvaranje trake
  • Kabinu operatera i kontrolnu tablu.
Ne propustite da od nas dobijete ponudu za najpogodnije postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena.