Mobilno drobilično postrojenje sa 4 šasije u Palestini

Mobilno drobilično postrojenje sa 4 šasije u Palestini
Mobilna primarna drobilica i mobilna tercijarna sa kapacitetom od 250 tona na sat je prenosno postrojenje za drobljenje i prosejavanje sa 4 šasije i na putu je za Palestinu, gde će se i koristiti.
 
Ovaj specijalno dizajniran mobilni sistem se sastoji od;
1 turbo mobilne primarno udarne drobilice
1 GMTK 130 mobilne tercijarne udarne drobilice
2 mobilna vibrirajuća sita velikog kapaciteta.
 
Ne kupujte drobilicu a da ne pogledate naše specijalne ili standardne mobilne drobilice poput ove...