Nastavlja se monitranje postrojenja za drobljenje krečnjaka – Mugla

Nastavlja se monitranje postrojenja za drobljenje krečnjaka – Mugla
Montiranje General Makina postrojenja za drobljenje i prosejavanje krečnjaka kapaciteta od 250 do 300 tona na sat se nastavlja u Dalamanu, Mugla.
Oprema postrojenja:
  • 40 m3 vibrirajući bunker
  • PDK02
  • 2400x6000 vibraciono sito
  • 130 tercijarna drobilica
  • By-pass sito
  • Transportne trake
  • Električna tabla marke Siemens