Počelo sa proizvodnjom postrojenja za drobljenje i prosejavanje krečnjaka – Mugla

Počelo sa proizvodnjom postrojenja za drobljenje i prosejavanje krečnjaka – Mugla
General Makina postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka je počelo sa radom u Mugla Dalamanu. Ovo postorjenje, koje ima kapacitet drobljenja od 250 do 300 tona na sat. Srećno našem kupcu.

Oprema postrojenja:
40 m3 vibrirajući bunker
PDK02
2400x6000 vibraciono sito
130 tercijarna drobilica
By-pass sito
Transportne trake
Električna tabla marke Siemens

General Makina nudi mnogo profita i sa drugim postrojenjima za drobljenje i prosejavanje kamena sa zagarantovanim zadovoljstvom kupaca.