Sastanite se sa General Makinom na sajmu KOMATEK 2017!

Sastanite se sa General Makinom na sajmu KOMATEK 2017!
General Makina postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena i betonske baze očekuju vas, naši cenjeni kupci, na KOMATEK 2017 15. međunarodnom sajmu za poslovne i građevinske mašine, tehnologiju i opremu, što Tursku čini tačkom okupljanja globalne industrije građevinskih mašina. General Makina, koja sa svojim 40-godišnjim iskustvom pruža nacionalne i internacionalne usluge u oblasti drobljenja kamena, zauzima svoje mesto na sajmu sa svojim postrojenjima opremljenim najnovijom tehnologijom i mobilnim dizajniranim drobilicama velikog kapaciteta.
 
Dođite na štand General Makina da se sastanemo, razgovaramo, razmenimo informacije, donesemo nova rešenja u sektor i sarađujemo sa vama, našim cenjenim kupcima, u hali A1 4 dana 3. maja 2017.!!