FIksno postrojenje za drobljenje i prosejavanje – Saudijska Arabija

FIksno postrojenje za drobljenje i prosejavanje – Saudijska Arabija
Fiksno postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena koje smo završili u Saudijskoj Arabiji ima kapacitet od 200 do 250 tona na sat.
Izvozimo ova i druga postrojenja za drobljenje i prosejavanje, koja se sastoje od PDK 02 primarne udarne drobilice i vibracionog 4-slojnog sita, u različite delove sveta uz uveravanje General Makine.
 
Izvoznik postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena General Makina - TURSKA.