Završena porudžbina mobilnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje – Anamur

Završena porudžbina mobilnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje – Anamur
Završena je proizvodnja našeg mobilnog postrojenja za drobljenje i prosejavanje kamena, General 640, koje će raditi u Antaliji – Anamur. Opremljen najnovijom tehnologijom, ovo postrojenje može da ode na gradilište sa jednim kamionom i počne proizvodnju za 30 minuta. Željena veličina proizvoda može se dobiti zahvaljujući povratnom transporteru.
 
Karakteristike
Snaga motora 22 Kv Broj spratova: 3-4 sprata
* Ispod sita transporter zaliha 1000 mm Sklopivi tip
* Transporter zaliha 2 komada 800 mm Sklopivi tip
* Povratni sistem je obezbeđen sa 2 komada od 600 mm i 2 komada transportnih traka.
* Mobilni sistem šasije 3-osovinski mobilni sistem nosača makaza.
* U hidrauličnom sistemu postoji 6 hidrauličnih nožnih mehanizama. Nakon što se ove nogare zaključaju, ojačavaju se sa 6 fiksnih nogara.