Fiksno postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena – Srbija

Fiksno postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena – Srbija
Fiksno postrojenje za drobljenje i prosejavanje kamena, čija je faza montaže završena, puštena je u rad u Novom Pazaru, Srbija.
Ima prosečan kapacitet od 120 do 180 tona na sat.
Glavna oprema:
100 primarna udarna drobilica (poseban dizajn)
65 Tercijarna udarna drobilica i vibraciono sito.
Ovo postrojenje pravi 4 vrste proizvoda (frakcija).
 
Za detaljne informacije i naručivanje možete kontaktirati naše predstavnike prodaje..