GNR YM1240 mobilne jedinice za prosejavanje i pranje

GNR YM1240 tip mobilne jedinice za prosejavanje i pranje koriste se za prosejavanje peska kapaciteta od 40 tona/sat do 300 tona/sat za rečni i planinski pesak. Materijal utovaren u komoru sa utovarivačem se transportuje se do sita pomoću trake, a prosejani materijal se odvaja i sipa u zalihe sa traka nusproizvoda. Na mestima gde nema dalekovoda, može raditi uz pomoć agregata montiranog na jedinici.
 
Opšte karakteristike:
Visok kapacitet i performanse
Lakoća transporta
Jednostavnost rada