GNR ME1650 Mobilno postrojenje za prosejavanje

GNR ME1650 Mobilno postrojenje za prosijavanje može se puniti utovarivačem u kamenolomima ili rudnicima, ili se može povezati trakom sa drugim postrojenjem za drobljenje i prosejavanje.
 
GNR ME1650, koji može da se pokreće na agregat ili na električnu energiju, može da prosejava pesak u svim uslovima zahvaljujući svom mobilnom izdržljivom dizajnu.
Najvažnije prednosti su niska cena transporta, laka montaža za kratko vreme i široka oblast upotrebe.