Silos Cementa

General Makina proizvodi silose za cement sa vijcima i zavarene u različitim kapacitetima i veličinama prema zahtevima kupaca.
 
Pomoćna oprema silosa za cement:
  • Kuglični filter 1kom
  • Sigurnosni ventil silosa 1 kom
  • Indikator minimalnog i maksimalnog nivoa 2 kom
  • Mlaznice za plastifikator cementa 3 kom