Bunker za agregate

Bunkeri agregata koji se koriste u prvoj fazi proizvodnje u betonskim bazama skladište pesak, šljunak, agregat i lomljeni kamen posebne veličine ili mineralne materijale nezavisno od spoljašnjih uslova okoline i dovodi ih u mešalice za beton.
 
Generalno, pogodan je za direktno utovar utovarivačem ili kamionom uz pomoć rampe.
Pored toga, sistem za prethodno hranjenje agregatom ili jednooki rezervoari zaliha bunkera može se puniti pokretnom trakom.
 
Materijal kućišta je od tordiranog lima, bočni poklopci su zglobni, svaka komora ima karakteristike vibro motora (opciono).
Poklopci rezervoara su pod kontrolom automatike i imaju pneumatski pogon. Mera za merenje aditiva sprovodi pametne aditive materijala u skladu sa informacijama koje dobija od ćelija za opterećenje.
Zalihe agregata se proizvode u velikim kapacitetima do 20 m3 i 500 m3, a takođe i broj materijala koji se na zalihama izrađuju počevši od 2 komada pa se povećavaju.
Pogodnosti prebačaja su u skladu sa međunarodnim standardima transporta.
Jednostavno je za montažu. Obezbeđeno je 10 godina podrške za rezervne delove i 1 godina garancije. (Izuzev delova koji su podložni prirodnom habanju i grešaka korisnika)
 
Možete nas pozvati sada za cene bunkera agregata ili kompletne betonske baze!.