Postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka kapaciteta 250 t/h nastavlja svoju isporuku za Muglu