250 TS Postrojenje za drobljenje i prosejavanje krečnjaka – Dalaman, MUGLA