General 01 Mobilna Drobilica

General 01 mobilna drobilica, koja je zatvoreno postrojenje za drobljenje i prosejavanje, pogodno je za kamenolome koji napajaju betonske i asfalttne baze, kao i gradilišta za puteve.
 
General 01 pravi proizvode visokog kapaciteta tako što smanjuje maksimalno 1000 mm otpadne rude iz kamenoloma na veličinu od 0,50 mm u prvoj komori i 0,25 mm u drugoj komori sa svojom 2-komornom komorom za drobljenje.
 Zahvaljujući sistemu povratne transportne trake može se dobiti željena veličina proizvoda (frakcija).
 
Opšti kapacitet, 120 ~ 180 ton / sat.